Dia's overzetten op DVD of CD Smalfilm overzetten op DVDVideo overzetten naar DVDOfferte aanvragen voor digitaliseren mediaContact opnemen

Algemene Voorwaarden


Artikel 6 - Levertermijn

Bewaar het Verleden streeft naar een orderverwerking binnen 15 werkdagen. Het digitaliseren van smalfilm is gebonden aan andere levertijden en wordt vooraf aan de klant gemeld. Het uitlopen van deze levertermijn zal ook voor het verstrijken van de genoemde levertijd aan de klant gemeld worden.
De door Bewaar het Verleden vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd.
Overschrijding kan nimmer lijden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen Bewaar het Verleden.

Artikel 7 - Klachtafhandeling

Bij klachten en gebleken gebreken binnen 12 maanden na aflevering wordt er in overleg met de klant bepaalt of er kosteloos een nieuwe verwerking plaatsvindt of een terugstorting van het betaalde bedrag. Bij melding van gebreken na 12 maanden wordt er afhankelijk van de ernst van de gebrek, in overleg met de klant bepaald welke actie ondernomen moet worden en of er kosten aan verbonden zijn.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Hoewel Bewaar het Verleden zeer zorgvuldig met het aangeleverde materiaal omgaat, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoekraken of beschadigen van materiaal tijdens verzending, diefstal of brand. Het aanleveren van het materiaal geschiedt dus op risico van opdrachtgever.

 

Naar vorige pagina Algemene Voorwaarden

HomeDia'sVideoSmalfilmOfferteContactWerkwijzeAlgemene VoorwaardenReferenties